Problemy z dziećmi i nastolatkami

Dziś wiemy, że dzieci i młodzież często doświadczają takich samych zaburzeń jak dorośli. Mogą wiec borykać się z lękami, depresją, zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi czy z zaburzeniami odżywiania. Są też zaburzenia charakterystyczne dla wieku dziecięcego takie jak lęk separacyjny, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), autyzm, mutyzm wybiórczy, zaburzenia opozycyjno – buntownicze czy zaburzenia zachowania.

Część zaburzeń powstających już w dzieciństwie znacząco może wpłynąć na przyszły rozwój młodego człowieka. Dlatego tak ważne jest, aby rodzice uważnie obserwowali swoje dzieci i w odpowiednim momencie reagowali na wszelkie zmiany w ich zachowaniu

Jeśli u twojego dziecka zauważasz jakiekolwiek zachowanie odbiegające od normy, warto skonsultować się z psychologiem, psychoterapeutą lub innym specjalistą od pomocy psychologicznej.

Jeśli jesteś rodzicem nastolatka i zaobserwujesz u niego jeden z poniższych problemów, może potrzebna być pomoc specjalisty.

1.       Kiedy w ciągu trzech lat pojawiają się minimum trzy kryzysy dezorganizujące funkcjonowanie młodego człowieka;

2.       Pojedynczy kryzys trwa dłużej niż 3-4 miesiące;

3.       Młody człowiek funkcjonuje jak gdyby w żałobie, nie ma żadnych celów ani wizji przyszłości;

4.       W życiu młodego człowieka występuje brak przyjaźni, brak bliskich relacji, brak identyfikacji religijnej;

5.       Istnieje niejasność, co do orientacji seksualnej;

6.       Występują reakcje unikowe lub wycofanie;

7.       Pojawiają się działania przestępcze.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna sprawdza się zarówno w pracy z dorosłymi jak i w pracy z dziećmi i nastolatkami. Celem psychoterapeuty jest zminimalizowanie cierpienia psychicznego dziecka oraz zmniejszenie objawów zaburzenia a w niektórych przypadkach całkowite ich zlikwidowanie.

Psychoterapeuta Wałcz, Piła i okolice

Gabinet Pomocy Psychologicznej

Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna

mgr Renata Gross

Adres

ul. Kościelna 1d 
78-600 Wałcz

tel: +48 579 643 643
e-mail: gabinetrenatagross@gmail.com

www.PsychologWalcz.pl

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku od 13.00 do 20.00

Godziny przyjęć

poniedziałek 15.00 – 20.00
środa 14.00 – 20.00
czwartek 14.00 – 20.00
piątek 13.00 - 20.00

W szczególnych sytuacjach możliwe umówienie wizyty w innych dniach i godzinach.
Możliwa jest też terapia on-line.

Informacje

Płatność: gotówka
W przypadku rezygnacji z umówionej wizyty należy ją odwołać najpóźniej dzień przed terminem, telefonicznie lub sms.
Wizyta nieodwołana lub odwołana po terminie jest traktowana, jako pełnopłatna.
Płatność za nią należy uiścić na kolejnym spotkaniu.