Nerwice, Stres, Zaburzenia Stresowe Pourazowe

W życiu napotykamy wiele przeszkód o charakterze osobistym i środowiskowym. Stan psychiczny będący efektem postrzegania bądź doświadczania przez nas wyzwań fizycznych lub emocjonalnych, które przekraczają nasze zasoby i umiejętności radzenia sobie, zwykle jest nazywany stresem. W życiu występuje stres korzystny (eustres) i stres szkodliwy (dystres).

Działanie niepożądane przynosi stres zbyt silny, przekraczający indywidualne możliwości jednostki lub zbyt długotrwały. Stres długotrwały może przyczynić się do rozwoju zaburzeń lękowych, nerwic i depresji. Stres zbyt silny stwarza ryzyko zespołu stresu pourazowego (PTSD).

Kiedy doświadczamy silnego stresu wydziela się kortyzol, hormon, który przydaje się w nagłych sytuacjach. Przygotowuje on organizm do reakcji walki lub ucieczki. To decyduje o tym, czy przetrwamy w sytuacji zagrażającej naszemu organizmowi. Kortyzol ma jednak swoją ciemną stronę. W mózgu znajdują się receptory kortyzolu. Kiedy zostają uaktywnione, wysyłają informacje zwrotną, która ma zmniejszyć aktywność gruczołów biorących udział w reakcji na stres. Jeśli jednak stresor nie znika albo jest zbyt silny kortyzol jest nadal wydzielany, co może być przyczyną wielu problemów. Mogą pojawić się różnego rodzaju dolegliwości somatyczne w wyniku osłabienia układu immunologicznego.

Jeśli narażony jesteś na długotrwały stres albo bezpośrednio doświadczyłeś traumatycznego przeżycia, zaczynasz mieć kłopoty ze snem, przestajesz kontrolować emocje, stałeś się drażliwy i zauważasz u siebie wybuchy gniewu bez bycia prowokowanym, wielokrotnie doświadczasz lęków, dręczą cię wspomnienia traumatycznego wydarzenia, masz problemy z koncentracją, warto skorzystać z pomocy psychologicznej.

Dzięki psychoterapii poznawczo – behawioralnej poznasz strategie nastawione na rozwiązanie problemu i regulację emocji.

Podjęcie psychoterapii zmniejszy cierpienie psychiczne, poprawi jakość życia i pozwoli na uporanie się z chorobą.

 

Psychoterapeuta Wałcz, Piła i okolice

Gabinet Pomocy Psychologicznej

Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna

mgr Renata Gross

Adres

ul. Kościelna 1d 
78-600 Wałcz

tel: +48 579 643 643
e-mail: gabinetrenatagross@gmail.com

www.PsychologWalcz.pl

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku od 13.00 do 20.00

Godziny przyjęć

poniedziałek 15.00 – 20.00
środa 14.00 – 20.00
czwartek 14.00 – 20.00
piątek 13.00 - 20.00

W szczególnych sytuacjach możliwe umówienie wizyty w innych dniach i godzinach.
Możliwa jest też terapia on-line.

Informacje

Płatność: gotówka
W przypadku rezygnacji z umówionej wizyty należy ją odwołać najpóźniej dzień przed terminem, telefonicznie lub sms.
Wizyta nieodwołana lub odwołana po terminie jest traktowana, jako pełnopłatna.
Płatność za nią należy uiścić na kolejnym spotkaniu.